(1)
Kosiński, E.; Trela, A. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 14 Kwietnia 2015 r., Sygn. I FSK 1493/14. 10.14746/spp 2019, 149–161.