(1)
Kotowska-Lewińska, M. Collette Snowden, Sally Lewis, Rozbieżne Komunikaty: Publiczna Dyskusja Na Temat Szkolnictwa wyższego a Nietypowi Studenci W Australii), „Higher Education” 2015, Vol. 70, Iss. 3 (opr. Monika Kotowska-Lewińska). 10.14746/spp 2019, 172-173.