(1)
Chludziński, B. O Potrzebie Alternatyw Dla sądowego Rozstrzygania sporów pomiędzy władzami Administracyjnymi a Podmiotami Prywatnymi W świetle Zalecenia Komitetu Rady Ministrów R (2001)9. 10.14746/spp 2018, 83-100.