(1)
Wegner, J. . Przyszłość Form Konsensualnych W postępowaniu Administracyjnym. 10.14746/spp 2019, 53-73.