(1)
Wojciechowicz, J. Obowiązek Zwrotu nienależnie Pobranego zasiłku Chorobowego W związku Z podjęciem Pracy Zarobkowej W Orzecznictwie sądów Powszechnych I Sądu Najwyższego. 10.14746/spp 2019, 159-173.