(1)
Zakashvili, . U. Szczególne Uwarunkowania Prawne rozbiórki budynków I Bu-Dowli Wybudowanych Bez Pozwolenia Na działce państwowej objętej Ograniczeniem Zabudowy. 10.14746/spp 2019, 73-92.