(1)
Kruś, M. Umowa Urbanistyczna Jako przykład Umowy Administracyjnej Na Tle Polskiego I Europejskiego porządku Prawnego. 10.14746/spp 2019, 117-138.