(1)
Zwolak, S. Granice władztwa Planistycznego Przy Uchwalaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 10.14746/spp 2019, 9-26.