(1)
Biniasz-Celka, D. Cywilnoprawne Aspekty umów Zawieranych pomiędzy Organem Administracji Publicznej a Organizacją pozarządową W Celu Realizacji Zadań Publicznych. 10.14746/spp 2019, 53-78.