(1)
Pyka, A. Przetwarzanie Danych Osobowych Do celów Badań Naukowych. Aspekty Prawne. 10.14746/spp 2019, 79-101.