(1)
Zwolak, S. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 8 Czerwca 2018 r., Sygn. II OSK 1697 16. 10.14746/spp 2019, 165-177.