(1)
Bisztyga, A. Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność Administracji Publicznej. Struktura odpowiedzialności Zperspektywy determinantów Prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, Ss. 313, ISBN 978-83-66066-38-0. 10.14746/spp 2019, 179-182.