(1)
Borecki, P. . Odpowiedzialność kościelnych osób Prawnych Za Czyny Pedofilskie Duchownego – Wyrok Na Miarę Precedensu. Uwagi W Sprawie Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 31 Marca 2020 r., Sygn. II CSK 124/19. 10.14746/spp 2020, 33-52.