(1)
Borecki, P. „Tęczowa zaraza” a niezależność Kościoła I godność człowieka. Uwagi Do Wyroku Sądu Okręgowego W Krakowie Z 8 Grudnia 2020 r., Sygn. I C 1357 19. 10.14746/spp 2021, 139-154.