(1)
Wojtczak, K. . Tytuł Profesora W postępowaniu Przed Radą Doskonałości Naukowej. 10.14746/spp 2021, 9-63.