(1)
Narożniak, A. . Matthiew Ormsbee, The Fifth Instrument of National Power: How Mass Migrations Impact National Security (Piąty Instrument potęgi Narodowej: Jak Masowe Migracje wpływają Na bezpieczeństwo narodowe), „Creighton Law Review” 2021, Vol. 54, No. 3, S. 381–410. 10.14746/spp 2021, 160-161.