(1)
Sancewicz, P. Przestrzeń obowiązywania aktów Prawa Miejscowego Po Nowelizacji Wprowadzonej Ustawą Z Dnia 25 Czerwca 2015 R. O Zmianie Ustawy O samorządzie Gminnym Oraz niektórych Innych Ustaw. 10.14746/spp 2021, 59-77.