(1)
Rozczyński, B. . Sprawozdanie Z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Simplifications of Administrative procedure”, Poznań, 16–17 września 2021 R. 10.14746/spp 2022, 215-225.