(1)
Jachimowicz-Jankowska, P. Uzdrowiskowe władztwo zakładowe Oraz Jego wpływ Na Prawa I obowiązki pacjentów zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego. 10.14746/spp 2022, 85-124.