(1)
Pawłowski, S. Wykonywanie Zawodu Lekarza Przez Cudzoziemca niebędącego Obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka Polskiego. 10.14746/spp 2022, 9-28.