(1)
Dąbrowski, K. . Helena Prášková, Status Jednotlivce Ve správním právu (Status Jednostki W Prawie administracyjnym), „Acta Universitatis Caolinae – Iuridica” 2021, Vol. 67, No. 4. 10.14746/spp 2022, 213-214.