(1)
Gajewski, S. Glosa Do Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Kielcach Z 29 Stycznia 2021 r., Sygn. II SA/Ke 1068/20 (glosa Krytyczna). 10.14746/spp 2022, 169-183.