(1)
Jachimowicz-Jankowska, P. . Małgorzata Grześków, Nawiązywanie stosunków Zatrudnienia W służbach Zmilitaryzowanych, Seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, Ss. 237, ISBN 978-83-8198-315-0. 10.14746/spp 2022, 199-210.