Wojas, J. (2019). Unia polsko-rosyjska z 1815 r. na tle unii lubelskiej i projektów unii Rzeczypospolitej i Rosji z XVI i XVII w. Studia Prawa Publicznego, (1(17), 123–141. https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.6