Wojtczak, K. (2019). Habilitacje w Polsce Ludowej. Część 2. Warunki i przebieg habilitacji w prawie o stopniach i tytułach naukowych. Studia Prawa Publicznego, (2(18), 43–81. https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.2