Nawrot, J. (2019). Kierunki zmian w prawie o bezpieczeństwie morskim. Studia Prawa Publicznego, (2(18), 103–121. https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.4