Narożniak, A. (2019). Giulia Vicini, Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem i Luksemburgiem: nowe ukształtowanie zasady non-refoulement w imię wzajemnego zaufania?. Studia Prawa Publicznego, (2(18), 207–208. https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.9