Narożniak, A. (2019). Joseph Damamme, W jaki sposób otyłość może zmieścić się w prawnej koncepcji niepełnosprawności? Analiza porównawcza interpretacji sądowych w świetle unijnego i amerykańskiego prawa antydyskryminacyjnego po sprawie Kaltoft. Studia Prawa Publicznego, (2(18), 208–209. https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.10