Grzejdziak-Przybyłowicz, A. (2019). Prawo do nauki. Prawa dziecka-ucznia. Studia Prawa Publicznego, (4(20), 95–126. https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.4