Stępniak, K. (2019). Środowisko prawników wobec sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. Badania socjologiczno-prawne. Studia Prawa Publicznego, (3(19), 93–115. https://doi.org/10.14746/spp.2017.3.19.5