Trupkiewicz, M. (2019). Kilka uwag o Internetowej Platformie Aukcyjnej umożliwiającej uzyskanie wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii w kontekście podpisów elektronicznych. Studia Prawa Publicznego, (3(19), 117–132. https://doi.org/10.14746/spp.2017.3.19.6