Staniszewska, L., & Jędrzejczak, M. (2019). Sprawozdanie z przebiegu uroczystości Jubileuszu 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku w dniu 27 października 2017 r. (opr. Lucyna Staniszewska, Maria Jędrzejczak). Studia Prawa Publicznego, (4(20), 237–242. https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.13