Narożniak, A. (2019). Francesca Strumia, Obywatelstwo europejskie i imigracja do UE: demoikratyczny most pomiędzy prawem obywateli państw trzecich do przynależności i prawem państw członkowskich do wyłączania. Studia Prawa Publicznego, (4(20), 234–236. https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.12