Mizerski, R. (2019). Gwarancje proceduralne na wypadek wydalenia cudzoziemca w systemie Europejskiej konwencji praw człowieka. Studia Prawa Publicznego, (3(15), 61–96. https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.3