Kochowska, E. (2019). Podmiotowość prawnomiędzynarodowa korporacji międzynarodowych wyzwaniem dla systemu ochrony inwestycji zagranicznych. Studia Prawa Publicznego, (3(15), 99–129. https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.4