Wojtczak, K. (2019). O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 2. Organizacja aspirantury naukowej i studiów doktoranckich. Studia Prawa Publicznego, (2(14), 49–91. https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.3