Wojtczak, K. (2019). Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. E. Ury, S. Pieprznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 185. Studia Prawa Publicznego, (4(16), 201–205. https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.9