Chmielnicki, P., Ingot-Brzęk, E., & Styn, I. (2019). Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw le-gislacyjnych. Wnioski z badań . Studia Prawa Publicznego, (1(13), 9–24. https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.1