Wojtczak, K. (2019). O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 1. Niższe stopnie naukowe . Studia Prawa Publicznego, (1(13), 27–65. https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.2