Staniszewska, L. (2019). Modele odpowiedzialności za delikt administracyjnysankcjonowany karami fi nansowymi na przy-kładzie wybranych krajów europejskich . Studia Prawa Publicznego, (1(13), 67–83. https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.3