Staniszewska, L. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Administracja rządowa w terenie – problemy, szanse i wyzwania”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 14 kwietnia 2016 r. Studia Prawa Publicznego, (3(15), 227–231. https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.14