Ura, P., & Kubas, E. (2019). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Jednostka wobec działań administracji publicznej”, Arłamów, 15–17 maja 2016 r. Studia Prawa Publicznego, (3(15), 231–235. https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.15