Kosiński, E., & Trela, A. (2019). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. I FSK 1493/14. Studia Prawa Publicznego, (1(13), 149–161. https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.7