Kotowska-Lewińska, M. (2019). Collette Snowden, Sally Lewis, Rozbieżne komunikaty: publiczna dyskusja na temat szkolnictwa wyższego a nietypowi studenci w Australii), „Higher Education” 2015, vol. 70, iss. 3 (opr. Monika Kotowska-Lewińska). Studia Prawa Publicznego, (1(13), 172–173. https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.11