Wegner, J. . (2019). Przyszłość form konsensualnych w postępowaniu administracyjnym. Studia Prawa Publicznego, (2(26), 53–73. https://doi.org/10.14746/spp.2019.2.26.2