Wojciechowicz, J. (2019). Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego w związku z podjęciem pracy zarobkowej w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Studia Prawa Publicznego, (2(26), 159–173. https://doi.org/10.14746/spp.2019.2.26.7