Szadok-Bratuń, . A., & Bratuń, M. (2019). Z rodowodu klasycznego prawa naturalnego. Studia Prawa Publicznego, (3(27), 9–27. https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.1