Zakashvili, . U. (2019). Szczególne uwarunkowania prawne rozbiórki budynków i bu-dowli wybudowanych bez pozwolenia na działce państwowej objętej ograniczeniem zabudowy. Studia Prawa Publicznego, (3(27), 73–92. https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.3