Kruś, M. (2019). Umowa urbanistyczna jako przykład umowy administracyjnej na tle polskiego i europejskiego porządku prawnego. Studia Prawa Publicznego, (3(27), 117–138. https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.5