Zwolak, S. (2019). Granice władztwa planistycznego przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 9–26. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.1